Followship of the prince

Logbog for mission nummer 32

Skrevet af Karos Grafenstein

(Note: Personlige betragtninger skal ikke indgå i officiel tilbagemelding.)

Dag 1:

Personlig betragtning: Indtil videre den vigtigste og mest autonome mission jeg er blevet sendt på, er blevet givet kommandoen over et veltrænet og -disciplineret hold af swordmages. Jeg håber at jeg kan leve op til den tillid jeg er blevet vist af marskallen.

Officiel note: Delingen jeg er blevet givet kommandoen over har vist sig meget kapable til at modtage ordrer og udføre både simple og komplicerede taktiske manøvrer. Ser frem til at lede dem i kamp.

Dag 6:

Personlig betragtning: Under største hemmelighed har vi fulgt prinsen på hans rejse til at møde sin bror og deltage i de diplomatiske forhandlinger med Sembia, den største strategiske fjende vores nation på nuværende tidspunkt har. Efterretningerne jeg allerede havde indsamlet om de swordmages jeg er blevet givet kommandoen over har vist sig at være sande og selvom jeg er blevet pålagt ikke at vise tillid til bestemte individer har Alanna vist sig som en kapabel næstkommanderende og stabiliserende indflydelse.

Officiel note: Missionen skrider frem som planlagt, har sikret området omkring missionens objektiv og forventer ingen komplikationer. Udfra tidligere rapporter og betragtninger vil jeg anbefale Alanna til forfremmelse i ordenen.

Dag 7:

Personlig note: Jeg har fejlet… Kronprinsen er blevet dræbt i et attentat, jeg er gået imod mine overordnedes ordrer og er uden tvivl blevet stemplet som lovløs. Selvom jeg burde overdrage min rustning og mine våben til det lokale magistrat, kan jeg ikke gøre det fordi mine ordrer er at beskytte prinsen… Den nye kronprins er det vel… Desuden tyder alt på at Geoffric er blevet sendt her for at tage skylden og dermed efterlade Cormyr kun en arving. Med alt som riget har givet mig kan jeg ikke lade dette ske og har derfor opgivet mit officielle hverv som Purple Dragon Knight indtil hans uskyld kan blive bevist eller afvist. Jeg vil forsøge at leve op til ordnens idealer og med Tempus’ hjælp gennemføre den mission jeg er blevet givet.

Officiel note: Uventet kontakt med ukendt fjende. Deling decimeret, kun to udover min nyudnævnte næstkommanderende Alanna har overlevet. Disse to har fået opgaven at være vagter for det eneste overlevende fjendtlige vidne til attentatet. Delingens opførsel og effektivitet under kamp var eksemplarisk, de faldne er hermed på min anbefaling indstillet til en posthum medalje for mod. Missionen har indtil videre et positivt resultat kva at prinsen, den nye kronprins, stadig er i live.

Officiel tillægsnote: Har fået efterretninger fra fangen efter afhøring der leder i retning af Thunderspire Peaks.

Dag 9-10:

Personlig note: Har for første gang været i kamp kun med min nye deling. Hvis den kan kaldes det… En gruppe af udisciplinerede individualister og stærke personligheder, hvilket mildest talt er svært at arbejde med. Alanna har vist sig som forstående for taktik og har taget gode initiativer, dog mest som reaktion på både Geoffric og Argos hovedkulds kasten sig ud i tingene. Det minder mig om dengang jeg samlede byvagterne ved biblioteket da det lykkedes mig at redde vores nuværende konge. De tager kun modvilligt imod ordrer og følger ikke en generel taktisk plan, det er alt jeg kan gøre for at holde et minimum af taktisk overhånd mod de fjender vi møder. Hvis bare jeg havde tid nok til at træne dem i taktiske og strategiske manøvrer…

Officiel note: Har rejst til ” De 7 søjlers hal”, mission fremskrider uden større forhindringer. Mindre modstand fra lokale lovløse mødt og håndteret uden større problemer.

Personlig tillægsnote: Under en kritisk kamp overtog Amroth mit sind og selvom det gav en umiddelbar taktisk fordel, distraherede det mig fra det overordnede strategiske billede. Dette er hvad jeg frygtede da jeg så mig nødsaget til at overtage det overordnede ansvar for denne gruppe. Hvis det sker igen kan det koste alle jeg har ansvar for deres liv, selvom jeg udtrykte mig i meget skarpe ord overfor Amroth følgende, vil jeg ikke tøve med at gøre alvor af min trussel. Selvom det er prinsens læremester, så er valget let hvis hans magi gør at prinsens liv kommer i fare.

Dag 12-13?

Personlig note: Amroths påvirkning af mit sind havde større konsekvenser end jeg havde troet, jeg har været mindre aktiv end jeg gerne ville de seneste par dage. Det har også gjort at jeg har mistet min tidsfornemmelse og da der ingen tegn er på om det er dag eller nat hernede bliver hvilken dag i missionen det er, fra nu af rene aproksimationer… Nu da jeg endelig er kommet til mig selv igen er der kommet flere aktiver til gruppen og jeg håber at de kan have en positiv indflydelse på gruppens taktiske formåen i den kommende kamp mod duergars.

Officiel note: Gruppens antal og anseelse i de lokale myndigheders øjne er forøget. Missionen udvikler sig stadig positivt.

Dag 16?

Personlig note: Eftervirkningerne af Amroths overtagelse af mit sind var åbenbart kun lige begyndt at have deres fulde effekt da jeg skrev det forrige log indlæg. Jeg har kun tågede erindringer af de begivenheder der ledte op til min opvågning i duergar forposten. Jeg er stadig ikke sikker på om det er min generelle indflydelse eller om Alanna i mit mentale fravær har overtaget den strategiske styring, men valget af samlingsområdet som midlertidig base og befæstning var et bemærkelsesværdigt oplyst valg.

Dette ændrer dog ikke på det strategiske faktum at vi har mistet overraskelsesmomentet og selvom indtagelsen af forposten og nedkæmpningen af tropperne både der og i samlingsområdet har skåret deres antal ned, er vi stadig i stort undertal. Efter de efterretninger vi har fået er deres leder og de stærkeste af deres styrker stadig i live i hovedfæstningen og hvis deres leder er overmodig eller for sikker på sit strategiske overtag, kan vi højest sandsynligt forvente et angreb på vores stilling indenfor meget kort tid. Dette er det bedste der kan ske for os, da de i så fald opgiver deres taktiske fordel og vi får muligheden for at begrænse deres taktiske manøvremuligheder.

Med dette i mente har jeg lavet et vagtskema og forberedt folk på et angreb.

Officiel note: Angreb på forpost og samlingsområde succesfuldt gennemført på foranledning af gruppen, da jeg grundet mentalt angreb midlertidigt var ude af stand til at anføre denne. Taktisk fordelagtig stilling indtaget og befæstet grundet et behov for hvile og genvindelse af kræfter, således at videre fremrykning muliggøres. Standardprotokol for lejropførsel i fjendtligt territorium fulgt efter bedste evne. Forventer angreb fra overlegen fjende indenfor nærmeste to døgn.

Personlig tillægsnote: Disse duegars arrogance og strategiske dispositioner levede fuldt op til hvad jeg havde håbet på, selvom angrebet var taktisk veludført og skete med en tilstrækkelig kraft til at det næsten overvældede os, kan jeg kun prise mig lykkelig for at vi ikke skulle angribe deres fæstning. Angrebet skete som ventet efter ca. et døgn og selvom vi havde flere stærkt sårede efter kampen lykkes det os at nedkæmpe dem uden tab.

Amroth og Victor kæmpede det meste af kampen fra rafterne i rummet lige indenfor porten der vendte mod hovedfæstningen, til dels et godt valg da de derfor kunne tage sig af de luftstyrker i form af dæmoner som fjenden medbragte.

Note til selv: Tag i højere grad højde for luftbårne styrkers mulighed for at flanke og i det hele taget svække styrker på jorden der ikke har afstandsvåben eller anden langtrækkende angrebskapacitet.

Styrkerne der angreb os inkluderede udover en del elitefodsoldater, to dæmoner, deres leder Murkelmor, hans næstkommanderende som var en kvindelig duergar alchemist og en ogre. Det lykkes os at holde porten og på den måde begrænse deres taktiske manøvreringsmuligheder en stor del af kampen. Efter noget tids kamp lykkedes det dog Murkelmor selv at isolere og udfordre prinsen hvilket tvang os til at dele os op og mens jeg og Victor hjalp prinsen, måtte Argos, Alanna og Amroth tage sig af at holde og nedkæmpe resten af den fjendtlige styrke. Dette førte til at Argos og Amroth næsten mistede deres liv, men da Murkelmor overgav sig og efterfølgende blev henrettet af prinsen, kunne Victor, prinsen og jeg komme til deres undsætning. Derefter var der kun tilbage at nedkæmpe og tilfangetage de sidste, det lykkedes os i den forbindelse at tilfangetage den næstkommanderende, men selvom hun overlevede et selvmordsforsøg, viste det efterfølgende forhør at være for meget og hun døde uden at give os andre spor end ”The Well of Demons”.

Jeg må i den forbindelse formulere nogle strategier for at beskytte prinsen mod Argos, da hans nidkærhed når det kommer til afhøring af fanger, koblet med hans fanatiske tro på sin gudinde til tider kan være… foruroligende. I den forbindelse har jeg bekymringer vedrørende Amroths åbenlyse interesser i disse forhørsmetoder, især da han er prinsens rådgiver og læremester. Disse to kan sammen have en mørk indflydelse på prinsen og selvom jeg har tiltro til retfærdighedssansen hos i hvert fald to af de tre, må jeg være på vagt for om prinsen tager en for stor interesse i sådanne metoder.

Efterfølgende gennemsøgte vi hovedfæstningen og fandt det forladt, på nær en del slaver som vi har befriet og vil eskortere tilbage til de syv søjlers hal.

Officiel tillægsnote: Duergarangreb skete som forudset indenfor to døgn, taktiske dispositioner viste sig tilstrækkelige og angrebet blev nedkæmpet. Delingen er begyndt at tage imod ordrer og har vænnet sig til at være under min kommando hvilket viser sig i en stærkt forøget kampeffektivitet. Mod og selvopofrelse er gennemgående hos alle og jeg vil anbefale at der bliver udstedt udmærkelser til alle implicerede. Det lykkes os at skaffe adgang til, indtage og med henblik på senere etablering af udpost for kongeriget og ordenen, et fort i det øvre underdark.

Dag 19?

Personlig note: Rolig og begivenhedsløs rejse tilbage til de syv søjlers hal, rapporterede til Orontor om successen med at finde yderligere spor af Paldemar og vores intentioner om at undersøge ”The Well of Demons”. Alanna og Amroth gik med mig og gjorde mig senere opmærksom på at han virkede meget nervøs og brugte illusioner i stedet for den teleportationsmagi det ellers fremstod som. Dette forklarer dog ikke hans modvilje mod at give os oplysninger om eller lade os bruge biblioteket selv…

Jeg gik derefter ud i byen for at finde Brugg for at få hans anbefaling med hensyn til den bedste våbensmed i byen, da jeg er kommet i tanke om noget jeg som dreng ofte talte med de andre drenge i min bande. Vi så en gang en munk der var oplært i kamp med stav og glaive og det var et af de største lyspunkter i vores ellers ret hårde hverdag, så vi trænede når vi kunne i kamp med stave og talte ofte om hvordan vi en dag fik penge nok ville købe glaives. Den dag er nu kommet og jeg vil se om jeg ikke kan få en i høj kvalitet og eventuelt magisk.

Da jeg endelig fandt frem til Brugg var han allerede godt påvirket af hvad Rothars nu end kalder for drikkevarer, det lod til at han og Cobal havde besluttet sig for at drikke om kap. Imponerende nok lod det til at Cobal var ved at vinde, selvom han dog ikke drak af samme størrelse krus som Brugg. Meget til min overraskelse fandt jeg også Argos derinde, hvor han stod og lignede… En eladrin i en goblinrede, hvilket Rothars egentlig også er. Hvorom alting er, så var Brugg for beruset til at fortælle mig noget særligt konstruktivt og jeg besluttede mig for at gå til Tempus og ved at lade hans præst stå for våbnet derigennem sende en bøn til Den Guddommelige General.

Officiel note: Er vendt tilbage til midlertidigt hovedkvarter uden yderligere forhindringer og har foretaget udstyrsmæssige justeringer især i forhold til eget arsenal. Forventer opgradering og udvidelse af arsenal indenfor de næste to uger.

Personlig tillægsnote: Forbandet være Orontor, han har holdt ting skjult for os! Der var et attentatforsøg på kronprinsen midt om natten, der nær var lykkes. Hvad værre er, så ser det ud til at Paldemar har overtaget tårnet hvori magikerne der styrer dette sted normalt har til huse og som om det ikke var nok, så sendte han også en messinggolem efter os. Vi overlevede med nød og næppe golemens angreb og selvom det til sidst lykkedes os at uskadeliggøre den, så ser jeg mig nødsaget til at revidere de taktikker jeg har lært for bekæmpelse af krigskonstruktioner. Hårdt presset fortalte Orontor os hvordan disse golemer fungerer og indrømmede også at han er blevet låst ude af tårnet. Vores eftersøgning efter Paldemar er nu blevet et endnu mere påtrængende objektiv og vi er i skrivende stund på vej mod ”The Well of Demons”.

De syv søjlers hal virker som en krudttønde der kunne eksplodere når som helst og jeg håber at Orontor kan holde tingene i ro indtil vi vender tilbage, forhåbentlig med flere svar end vi har nu.

Cobal har vist sig som et betragteligt taktisk aktiv, selv når han er fuld og jeg ser frem til at lede ham yderligere i kamp. Alanna viste endnu en gang sine lederevner ved sammen med Amroth at uskadeliggøre de dele af den fjendtlige styrke der havde indtaget position på taget af den bygning hvor vi sov.

Officiel tillægsnote: Hovedkvarter kompromitteret, hvileområde angrebet midt om natten men efter hård kamp var forsvaret successfuldt. Har fået yderligere efterretninger der peger på at de syv søjlers hal på nuværende tidspunkt må anses for fjendtligt område. Har taget forholdsregler og iværksat strategiske omprioritering til aggressiv guerilla protokol. Har fremrykket tidligere lagte planer for march mod næste objektiv.

Comments

Keejchen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.