Denne historie foregår i landet Cormyr, og de omliggende regioner.

Året er 1479 DR, og Cormyr har i længere tid ligget i krig med nabolandet Sembia. Men for kun få år siden blev en våbenhvile aftalt, og sidenhen har der hersket en urolig fred mellem landene.

Kong Foril Obarskyr I af Cormyr, landets nuværende regent, gør sit bedste for at bevare freden, og har sendt sine to ældste sønner, Irvel og Geoffric som diplomater for at aftale en endelig fred med Sembia.

Spillet blev sparket igang således: An unexpected turn of events

Followship of the prince

Kasbru Argos42 Geoffric DianaW Belloq parmamaite