Sembia

Sembia var tidligere en handels stat, med selvstændige by-stater styret af store handelshuse, ledet af handelsprinser. Nu har Netheril fuldstændig overtaget landet og har gjort det en del af dens stadigt voksende imperium. Sembia fungerer nu som Netherils handels portal til resten af Faerûn, og er efterhånden ikke meget mere end en tom skal.

Billede af Sembia

Sembia

Followship of the prince Kasbru