Selûne

Månegudinden.

Selûnes tilbedere er en meget blandet gruppe, inklusive sømænd, gode lykantroper, mystikere og kvindelige magibrugere. Hendes kirkes hovedmål er at bekæmpe onde lykantroper og hidkalde Skårene, blå-hårede overnaturlige tjenere af Selûne i kvindeskikkelser, til at føre krig mod undersåtterne af hendes ærkefjende og tvilling, Shar. Hendes templer udfører også spådomme, helbredelser, og praktiserer selvkontrol og ydmyghed.

Titler: Vor Sølv Frue, Månemøen, Sehanine Månebue

Magt: Øvre Gud

Tilhørsforhold: Kaotisk god

Portfolio:
Lys
Ikke-onde lykantroper
Navigation
Søgende
Stjernerne
Rejsende

Selûne

Followship of the prince Keejchen