Tag: Warlord

Results

  • Karos Grafenstein

    Med en fortid fra hans helt unge år som bandeleder i Cormyr's hovedstad [[Suzail]], var hans fremtid ikke særlig lys og højst sandsynligt ville hans dage være endt på skafottet. Til Karos held var han et naturligt begavet taktisk geni og løb derfor i lang …